Disse købs- og leveringsbetingelser gælder

Salg af fysiske varer via nettet.

Købsbetingelserne gælder for forbrugeres køb af varer på www.andnowyousleep.com 


Siden ejes og drives af:

And Now You Sleep ApS

CVR-nr.: 41017414

Holck Winterfeldts Alle 6

2900 Hellerup

+45 71 92 25 90

hello@andnowyousleep.com


Betaling

Betaling kan ske ved brug af følgende betalingsmidler: MobilePay samt betalingskort såsom Dankort, VISA og Mastercard. 
Ved betaling med kort - bortset fra Dankort - vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.

Beløbet trækkes, når varen afsendes.

Hvis der er bestilt flere varer i en ordre, og én eller flere af varerne ikke kan leveres med det samme, trækker vi først betalingen for den eller disse varer, når varerne afsendes.


Levering

Vi leverer varer til adresser i EU, UK OG USA.

Varerne leveres 2 til 3 hverdage efter din bestilling. 

Vi tilbyder følgende leveringsformer: GLS og UPS

Vi tilbyder gratis levering ved køb over 499,- kr. 


Fortrydelsesret

Du kan fortryde dit køb uden begrundelse inden for 14 dage. Har du købt flere varer i en ordre, kan du vælge at fortryde købet af nogle eller alle varer. Vi tilbagebetaler ikke leveringsomkostningerne ved delvis fortrydelse.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en anden person, som du har valgt til at modtage varen (dog ikke transportøren), får varen i fysisk besiddelse.

Vi tilbyder dog 30 nætters tilfredshedsgaranti på vores tyngdedyner og puder. Det betyder at du kan prøve din pude og tyngdedyne i 30 nætter og returnere hvis ikke de levede op til forventningerne.

Hvis du har bestilt flere varer i en ordre, og vi ikke kan levere varerne samtidig, løber fortrydelsesfristen fra, du får den sidste vare i fysisk besiddelse.

Hvis du har bestilt flere dele eller partier, løber fortrydelsesfristen fra, du får den sidste del eller det sidste parti i fysisk besiddelse.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Sådan fortryder du

Du fortryder ved at oprette en retur på https://www.gls-returns.com/#/m/andnowyousleep eller ved at skrive en mail til os på hello@andnowyousleep.com

Du kan ikke fortryde ved at nægte at modtage varen eller ved at undlade at hente den uden samtidig at give besked om, at du fortryder.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Returnering af varen og returomkostninger

Hvis du har fortrudt købet af en vare, skal du sende varen til

And Now You Sleep C/o System Transport A/S
Kumlehusvej 1
Port 56 - 58
4000 Roskilde

Varen skal returnere uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Varer kan ikke sendes pr. efterkrav eller uden omdeling.

Vi afholder udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af varen. Du kan oprette en gratis returlabel på https://www.gls-returns.com/#/m/andnowyousleep

Tilbagebetaling af pengene ved fortrydelse

Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger. Det gælder dog ikke ekstra omkostninger, når du har valgt en leveringsform, der er dyrere end den billigste form for levering, som vi tilbyder.

Hvis du har købt flere varer i en ordre og kun fortryder en del af dit køb, tilbagebetaler vi ikke leveringsomkostningerne.

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde beløbet, indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Varens stand ved returnering og emballage

Du hæfter kun for en evt. forringelse af en vares værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som den fungerer på. Du må normalt undersøge og prøve varen på samme måde, som man må og kan i en forretning.

Du skal tilbagelevere varen i originalemballagen. Emballagen må åbnes, men ikke ødelægges. Hvis emballagen mangler eller er ødelagt, kan det udgøre en værdiforringelse, som du hæfter for.

Du bør endvidere sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken/varerne, indtil vi modtager dem. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.


Reklamation - hvis der er noget galt med varen eller ydelsen

Købeloven gælder, hvis du køber en vare, en digital tjeneste eller digital ydelse, og der er en mangel ved det købte. En mangel er fx en materiale- eller fabrikationsfejl eller en forkert oplysning om det, du har købt. Derimod er fx almindelig slitage eller en selvforskyldt skade ikke en mangel.

Du kan reklamere over mangler ved varen eller ydelsen i indtil 2 år fra leveringstidspunktet. Du kan reklamere ved at henvende dig til vores kundeserviceafdeling på +45 71 92 25 90
Du skal henvende dig inden for rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Er der tale om en fragtskade, beder vi dig under alle omstændigheder om, at give os besked så hurtigt som muligt. Henvender du dig inden for 2 måneder efter, at du har opdaget fejlen, vil din reklamation altid være rettidig. Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine rimelige og nødvendige fragtomkostninger. Gem derfor din kvittering.

Vi beder dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er, og evt. indsende billeder af fejlen. Hvis vi har brug for at undersøge varen, skal den sendes til:

And Now You Sleep ApS

Holck WF Allé 6

2900 Hellerup


Varen skal sendes i forsvarlig emballage.


Klagemuligheder

Kan vi ikke blive enige om, hvad du har krav på, har du følgende klagemuligheder:

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr.

Der skal betales et gebyr for at få klagen behandlet.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: hello@andnowyousleep.com.


Andre vilkår

Gavekort

Gavekort til www.andnowyousleep.com er gyldige i 2 år efter gavekortets udstedelse. En eventuel restværdi kan indløses i indtil et år efter gavekortets udløb.

 

Kampagne - Gratis toilettaske ved køb af pude eller tyngdedyne

Bemærk venligst, at denne kampagne inkluderer en gratis toilettaske ved køb af valgfri Deep Sleep pude eller Deep Rest tyngdedyne. Hvis du vælger at returnere din ordre, skal toilettasken også returneres i ubrugt stand. Returneres toilettasken ikke i ubrugt stand, vil den oprindelige købspris blive fratrukket det refunderede beløb.

Der gives kun én gratis toilettaske pr. kunde uanset antallet af ordrer.